book the asshole survival guide

Book Review: The Asshole Survival Guide (2)

วิธีการเอาตัวรอดจากคนเหี้ย (ต่อ)

หลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวเองเสร็จสรรพว่า เราได้ตกไปอยู่ในหลุมแห่งคนเหี้ยแล้ว ทีนี้ก็มาถึงวิธีการจัดการกันบ้าง Continue reading “Book Review: The Asshole Survival Guide (2)”

book the asshole survival guide

Book Review: The Asshole Survival Guide (1)

โดยปกติแล้วเป็นคนไม่อ่านหนังสือจำพวก How-to ใดๆทั้งสิ้น แต่มาสะดุดตาสะดุดใจกับหนังสือเล่มนี้จากที่ The Matter จั่วหัวเอาไว้ในบทความหนึ่งว่า

“ก่อนคุณจะไปหาหมอเพื่อตรวจว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ให้คุณตรวจก่อนว่ารอบๆ ตัว เต็มไปด้วยคนเหี้ยๆ หรือเปล่า”

Continue reading “Book Review: The Asshole Survival Guide (1)”

shadow

ชีวิตคนอื่นง่ายเสมอ

เมื่อเดือนที่แล้วมีนักศึกษามาขอสัมภาษณ์ชีวิตคนละคร เป็นการสัมภาษณ์ที่มาได้จังหวะ เพราะอยู่ในช่วงท้อแท้เล็กๆ พอต้องมาตอบคำถามก็เหมือนได้ทบทวนตัวเองไปในตัว ในระหว่างสัมภาษณ์ ชีวิตฉันช่างฟังดูดี น่าตื่นเต้น สนุกสนานไปทุกสิ่งอัน จนมาถึงคำถามหนึ่งว่า พบอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างในเส้นทางอาชีพนักออกแบบแสง Continue reading “ชีวิตคนอื่นง่ายเสมอ”

lighting designer focus lights for Charlotte's web

Focus Day

Focus Day

Assistant lighting design  for Charlotte’s Web at Alberta Theatre Projects

Director: Laurel Green

Set and Lighting Designer: Anton De Groot

Costume Designer: Jennifer Lee Arsenault

allan looking at model for christmas carol

Model making and drafting day

drafting for christmas carol

Assistant set design for A Christmas Carol at Grand Theatre

Director: Dennis Garnhum

Set Designer: Allan Stichbury

Costume Designer: Kelly Wolf

Lighting Designer: Bonnie Beecher