blogging on website

On my way back to online world

ฉันกำลังจะกลับมา

สัญญิงสัญญากับตัวเองมาเนิ่นนานว่าอยากจะเขียนบล๊อกเป็นประจำทุกเช้าค่ำ แต่ก็ทำไม่ได้ซักที ไม่ใช่ว่าชีวิตยุ่งอะไรมากมายหรอกนะ แต่การเขียนแต่ละครั้งมันใช้เวลาพอสมควร กว่าจะตกตะกอนสิ่งที่จะเขียน เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเรียบเรียง ไหนจะข้ออ้างอะไรมากมาย พอมีเวลามีกะจิตกะใจจะเขียน อยู่ๆก็อยากทำความสะอาดบ้านขึ้นมา อยู่ๆก็ต้องทดลองทำขนมปังสูตรนี้สูตรนั้นให้ได้ สรุปเลยไม่ได้เขียนซักที

แต่ครั้งนี้เราจริงจัง ขอประกาศกร้าวให้โลกรู้ว่า เราจะโพสต์บล๊อกสัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันศุกร์) ประกาศกันไปดื้อๆอย่างนี้แล ถ้าไม่ทำจะได้รู้สึกละอายใจ Continue reading “On my way back to online world”

messy desk full of books while working on creating portfolio/blog website

WWW

เรื่องของเรื่องเลยคือคิดกับที่ภาควิชาว่า จะมีวิธีช่วยนักศึกษาเตรียมพร้อมในการหางานยังไงได้บ้าง เลยได้ออกมาเป็นกระบวนการเบาๆว่า ต้องส่ง Resume, Portfolio, Statement of Purpose และ Proposal ละครเรื่องที่สนใจมาก่อนที่จะได้ทำวิทยานิพนธ์ พอเราให้เด็กทำ ไอ้เราก็ไม่อยากน้อยหน้า เกิดแรงบันดาลว่าถึงคราแล้วที่จะต้องอัพเดทงานตัวเองซักที ประกอบกับย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองใหม่ ต้องเริ่มลุยทำความรู้จักกับคนละคร สมัครงงสมัครงานกันไป เวบไซต์สะสมพอร์ตที่ว่าจะทำเมื่อสองร้อยปีที่แล้วจึงบังเกิดขึ้น

Continue reading “WWW”